033 271 178
033 272 479

КОНТАКТ ИНФО

  • Маршал Тито, 2300, Кочани, Македонија

  • +(389) 33 271 178

  • +(389) 33 371 777 - Подрачна Библиотека Оризари

  • bibliotekaiskra@yahoo.com

  • Пон-Пет: 08.00 - 19.00 | Сабота 09:00 - 13:00 h

Одделение за позајмување, услуги и информации за деца и возрасни

Илија Захариев, виш библиотекар:
Магдалена Кочовска-Салтирова, библиотекар:
Кристина Ѓорѓиевска Атанасова, библиотекар:

pozajmno-oddelenie@bibliotekaiskra.com.mk

Роднокрајно одделение

Вера Анастасова, виш библиотекар: anastasova_v@yahoo.com

ОДЕЛ ЗА КОМПЛЕТИРАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ, МОНОГРАФСКИ ПУБЛИКАЦИ

Мара Анастасова, библиотекар: mare_anastasova@yahoo.com

ОДДЕЛ ЗА ОБАБОТКА ПЕРИОДИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Вангелија Цавкова, виш библиотекар:vangelija_c@yahoo.com

Директор

Румена Тодорова: direktor@bibliotekaiskra.mk

Oпшти служби: книговодство, архива, благајна

Лимонка Паунова: limonka_kocani@yahoo.com

КОНТАКТ ФОРМА

МАПА

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Добредојдовте на официјалната веб страница на градската библиотека „Искра“ - Кочани. Тука ќе можете да се запознаете со работата на библиотеката и со сѐ што таа им нуди на своите читатели. Ќе имате можност да се запознаете со сите потребни информации.

КОНТАКТ