033 271 178
033 272 479

ИЗДАВАШТВО

Една од постарите издавачки куќи на нашето поднебје е ЈОУБ ИСКРА. За оваа дејност таа се регистрираше во 1985 година и нејзината историја е тесно поврзана со успешното работење на Клубот на младите писатели `Копнеж` чија егзистенција била во рамките на кочанската библиотека.

ЈОУ библиотека `Искра` од 1986 година изготвува CIP- каталогизација, УДК -индекси и од 1998 година, во соработка со Агенцијата за ISBN на Република Македонија ја води евиденцијата на ISBN броеви на регистрирани издавачи од нашето поднебје.

Од 1986 година до крајот на 2010 и во 2011 година библиотеката `Искра`издаде вкупно 104 монографски публикации (од евиденција на доделените ISBN броеви).

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Добредојдовте на официјалната веб страница на градската библиотека „Искра“ - Кочани. Тука ќе можете да се запознаете со работата на библиотеката и со сѐ што таа им нуди на своите читатели. Ќе имате можност да се запознаете со сите потребни информации.

КОНТАКТ