033 271 178
033 272 479

ЗАВРШНИ СМЕТКИ

ЗАВРШНА СМЕТКА 2019

За да ја видите завршната сметка на ЈОУ "Библиотека Искра - Кочани",
ве молиме притиснете на копчето превземи подолу.

ЗАВРШНА СМЕТКА 2018

За да ја видите завршната сметка на ЈОУ "Библиотека Искра - Кочани",
ве молиме притиснете на копчето превземи подолу.

ЗАВРШНА СМЕТКА 2017

За да ја видите завршната сметка на ЈОУ "Библиотека Искра - Кочани",
ве молиме притиснете на копчето превземи подолу.

ЗАВРШНА СМЕТКА 2016

За да ја видите завршната сметка на ЈОУ "Библиотека Искра - Кочани",
ве молиме притиснете на копчето превземи подолу.

ЗА БИБЛИОТЕКАТА

Добредојдовте на официјалната веб страница на градската библиотека „Искра“ - Кочани. Тука ќе можете да се запознаете со работата на библиотеката и со сѐ што таа им нуди на своите читатели. Ќе имате можност да се запознаете со сите потребни информации.

КОНТАКТ