Skip to content

Издаваштво Една од постарите издавачки куќи

Една од постарите издавачки куќи на нашето поднебје е ЈОУБ ИСКРА. За оваа дејност таа се регистрираше во 1985 година и нејзината историја е тесно поврзана со успешното работење на Клубот на младите писатели “Копнеж” чија егзистенција била во рамките на кочанската библиотека.

ЈОУ библиотека “Искра” од 1986 година изготвува CIP- каталогизација, УДК -индекси и од 1998 година, во соработка со Агенцијата за ISBN на Република Македонија ја води евиденцијата на ISBN броеви на регистрирани издавачи од нашето поднебје.

Од 1986 година до крајот на 2010 и во 2011 година библиотеката “Искра” издаде вкупно 104 монографски публикации (од евиденција на доделените ISBN броеви).

Бидете во тек 

Пријавете се да ги добивате најновите настани и пристигнати книги.